Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Pravidla pro přihlašování a organizaci akcí na playspotu.


Obsah:
Základní ustanovení a definice
Základní pravidla
Doba provozu
Klíčník - práva a povinnosti
Pádler - práva a povinnosti
Užitečné odkazy

Důležitá informace:
Po dobu zkušebního provozu a získávání zkušeností z provozu playspotu může docházet v tomto textu ke změnám.

Základní ustanovení a definice
 
- Osoby a obsazení
Klíčník - pověřená a vyškolená osoba vlastnící klíč od playspotu. Osoba zodpovědná za provoz playspotu a uveřejněné informace na www stránkách.
Pádler - zájemce o pádlování na playspotu.


Základní pravidla

- Playspot bude spuštěn pouze, když budou na akci přihlášeni minimálně 2 pádleři. Jeden z nich může být Klíčník.

- Pádler, který se včas přihlásí na akci registrací v kalendáři má "morální" přednost před ostatními nepřihlášenými nebo pádlery zapsanými v čekací listině. Dohoda mezi těmito skupinami je možná.

- Klíčník s vodáky, který informuje ostatní a vyhlásí akci v kalendáři bude mít absolutní přednost na playspotu před Klíčníkem, který pustí playspot jen pro sebe (tzn. před klíčníkem a ostatními nepřihlášenými, který nedodá informaci o spuštění na www stránky). Domluva mezi těmito skupinami je možná.

- V případě velkého návalu na puštěném playspotu má Klíčník spolu s řádně přihlášenými pádleryyrozhodující slovo při nutnosti případného řešení nejasností, kdo bude na playspotu jezdit. - Klíčník si musí sám rezervovat místo na akci, u které je nastaven jako pořadatel akce (buď při vytvoření svojí akce, nebo do akce v pevném termínu). Pokud nemůže přijít, tak si místo rezervuje jeho zástupce.

- Základní počet lidí na plaspotu: 10 (další přihlášení se budou zaznamenáni do "čekací listiny"). Při zrušení něčí registrace se řada přihlášených automaticky posouvá postupně z čekací listiny do seznamu.

- Na www stránkách mají všichni možnost si ověřit stav obsazenosti playspotu.

- Samotné pouštění playspotu se řídí dle Provozního řádu playspotu.

- Zákaz vjezdu automobilů na cestu podél náhonu a zahrádek k zařízení playspotu. Všechna vozidla parkují na volné ploše před cestou k playspotu.

Doba provozu


Pevné termíny:
Pondělí: 17 - 18h přednostně vodáci TJ ČSAD - zatím předběžná domluva Kubánce s Kulíkem.
Úterý: 17 - 18h TJ Union Plzeň
Středa: 17 - 18h - zadáno pro dětské oddíly (organizuje Žlutý kvítek).
Čtvrtek: 17 - 18h TJ Union Plzeň
Pátek 17 - 18h

Časy (zejména konec akce) může Klíčník změnit dle svého uvážení a zájmu o pádlování na playspotu. Proto sledujte aktuální stav kalendáře na www stránkách.

Pevné termíny s možností přihlášení vypíše admin www stránek do kalendáře na začátku každého měsíce, minimálně měsíc dopředu.

Ostatní termíny: mohou být libovolně vyhlášeny Klíčníkem zadáním akce v kalendáři akcí na www stránkách. Akce nesmí zasahovat do stanovených pevných termínů. Akci do kalendáře zapisuje klíčník pomocí připravené šablony. Klíčník může informovat o vyhlášení akce i v diskuzi.

Klíčník - práva a povinnosti

- Musí pustit nejpozději a vypnout playspot nejdříve v domluvenou dobu dle provozního řádu.

- Případné změny v provozu oznámit včas přihlášeným i případným dalším zájemcům - pomocí kalendáře akcí (zaslání mailového formuláře na přihlášené pádlery), navíc může i v diskuzi nebo telefonicky.

- Playspot nemusí pustit pokud bude přihlášen pouze jeden pádler. Musí mu však dát vědět telefonicky. Počítají se pouze přihlášky v kalendáři akcí na www stránkách.

- Při pouštění playspotu je Klíčník povinen dodržovat Provozní řád Playspotu.

Pevné termíny:
- Pokud je zájem o playspotování (kontrola dle přihlášených lidí v kalendáři), tak musí pustit playspot dle provozního řádu. Pokud nemůže přijít, je povinen sehnat si svého náhradníka, jehož kontakt uvede u akce a aktuálně přihlášeným zašle informační mail (s kontaktem na svého náhradníka) pomocí formuláře v kalendáři akcí.

Ostatní termíny
- může vyhlásit kdokoliv z klíčníků zadáním akce do kalendáře akcí v co nejdřívějším termínu před zahájením akce. Zároveň může zapsat informaci o puštění playspotu do určeného diskuzního vlákna.
- Klíčníci mají k dispozici šablonu "Playspot" pro rychlejší zadání - v šabloně nutno zadat pouze 4 položky - číslo akce, začátek, konec a přihlašovací lhůta. Ostatní informace (kontakt, telefon, mail na pořadatele atd.) jsou tam již předvyplněny, ale každý si je může upravit dle svého (např. doplnění informací). 

Pádler - práva a povinnosti

- Pádler - zájemce o spuštění playspotu ve volný termín se musí domluvit s některým klíčníkem, který založí akci v kalendáři.

- je povinen se přihlásit na akci uveřejněnou na www stránkách. Při zadání své rezervace muže uvést své telefonní číslo nebo jinou další informaci. Pokud nemá přístup na internet, tak může požádat Klíčníka, aby jeho osobu zadal ve své rezervaci při založení akce (pokud je registrován na www stránkách).

- Na akci se může přihlásit pouze uživatel registrovaný na našich stránkách - pádler pak má možnost si sám svojí registraci smazat a tím uvolnit místo ostatním.

- musí dorazit na akci k playspotu. Pokud nebude moci přijít, tak se z akce na webu odhlásit,  případně požádat klíčníka nebo Králíka, aby to udělal za něj.

- Po přihlášení dorazí pádlerovi email s kontakty na klíčníky, případně s dalšími doplňujícími informacemi od aktuálního pořadatele akce. Klíčník je taktéž informován automatickým emailem o přihlášení pádlera na akci.

- Pádler na čekací listině - tato informace neznamená, že nemůže na akci na playspotu přijít. Jen musí počítat s tím, že na playspotu může být plno a nemusí se pořádně dostat k pádlování.

Užitečné odkazy:
 
Přihlaš se, aby jsi mohl komentovat

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd