Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

file Opatření vlády k umožnění sportování...

Více
01. pro 2020 15:46 #5045 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020
Opatření ruší a nahrazuje opaření č.j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN ze dne 23. 11. 2020 a s účinností od 3. prosince 2020 od 00:00 hod do odvolání stanovuje pravidla pro nošení roušek.

Jediné změny, které nové opatření přináší, jsou nová pravidla pro sportovce nebo cvičící osoby.

Výjimka z povinnosti nosit roušky pro sportovce a cvičící osoby platí:
•v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
•ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (tedy jen pro profesionální sportovce),

jjm
Více
30. lis 2020 10:02 #5044 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vzhledem k avizovanému vládnímu rozvolňování některých epidemiologických opatření se bude možné od čtvrtka 3.12.2020 vrátit k tréninkům uvnitř budov.

Protože Národní sportovní agentura stále jedná o zrušení povinnosti nošení roušky na vnitřních sportovištích apod., budete ještě nejpozději do středy 2.prosince informováni o možnostech a podmínkách pro trénink.

jjm
Více
24. lis 2020 15:22 #5043 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
V rámci třetího stupně pohotovosti PES, do kterého bychom brzy mohli zamířit, se mají otevřít za určitých podmínek také vnitřní sportoviště. Jedním z opatření má být například umožnění počtu osob v posilovnách či bazénech na maximálně deset lidí. Takový provoz však může být pro některé provozovatele nevýdělečný a nijak nebude řešit jejich situaci.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová proto ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vedenou Milanem Hniličkou připravuje novou tabulku, která by změnila opatření pro sport uvedená v systému PES.

„Spolupracujeme na tom s ministerstvem zdravotnictví. Jediné, co se řeší, jsou úrovně rozvolnění a rozdíly mezi profesionálním, amatérským organizovaným a rekreačním sportem. Mimo to se tam také řeší další oblasti sportování, jako jsou fitness, wellness a saunová centra,“ sdělil Hnilička serveru iDnes.cz, který o nové tabulce informoval.

Hnilička předpokládá, že by se vláda novou tabulkou mohla zabývat už na svém nedělním jednání. Pokud by ji kabinet schválil, mohla by případně začít platit už od pondělí.
Více
29. dub 2020 08:50 #5002 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vodáci mohou řeky splouvat jen s malými omezeními
Vláda ČR na svém jednání dne 23. dubna 2020 přijala v rámci usnesení č.452 několik zmírňujících
opatření v souvislosti se šířením koronaviru, které se týkají pohybu na veřejných sportovištích, v
přírodě nebo a na jiných veřejně přístupných místech. Z pohledu vodáckého sportu dochází ke
změně pouze v tom, že už se mohou splouvat řeky ve skupinách s počtem do 10 osob, místo
dosavadních maximálně 2 osob. Pokud přijmeme to, že venkovní sportoviště je i řeka, na což ale
může být odlišný právní výklad, pak by mělo pro vodáky platit toto:
– jízda v kajaku (C1, K1) bez omezení.
– jízda v kánoi C2 i s cizí osobou, pokud jsou od sebe 2 m. Toho lze docílit na běžných
turistických kánoích, protože vzdálenost mezi sedačkami je přes 2 m.
– jízda na raftu stále jen pro členy jedné domácnosti. Na raftu nelze splnit podmínku, že cizí
osoby budou od sebe vzdáleny minimálně 2 m.
– na lodi se splouvá zásadně BEZ roušky (na což platí výjimka), protože rouška by mohla
znamenat vážné riziko v případě převržení.
– počet osob v rámci skupiny lodí nesmí přesáhnout 10, např. maximálně 5 kánoí v jedné
skupině.
– umělé slalomové kanály jsou již delší dobu v provozu.
Na březích je pak nutné roušky nasadit, dodržovat 2 m odstupy a zbytečně se neshlukovat. Od
pondělí 27. dubna navíc mohou otevřít obchody s velikostí do 2500 metrů čtverečních při dodržení
dalších pravidel, což se týká téměř všech vodáckých prodejen nebo půjčoven. Vodácký sport tak
může začít fungovat relativně s malými omezeními a z hlediska bezpečnosti je rozšíření na více lodí
ve skupině určitě přínosem. Pokud by se samostatně plující loď dostala do potíží, neměl by jí kdo
pomoci. Proto je s ohledem na bezpečnostní pravidla doporučena jízda minimálně 3 lodí, aby
mohlo dojít k rychlé a efektivní pomoci ostatních v případě nehody.
Pohyb v přírodě je i doporučován z hlediska posílení imunity, a tak mohou vodáci plánovat svá
splutí během následujících měsíců nebo letní dovolené.
Vodácké akce se hromadně ruší
Bohužel všechny jarní vodácké akce musely být zrušeny z důvodu koncentrace velkého počtu osob.
Nekonaly se tak akce, které mají téměř 50letou tradici, jako je např. 15 km po Divoké Orlici -
Memoriál Václava Břízy. Vodáci se musí spoléhat na to, že snad na podzim se akce opět obnoví a
bude možnost splouvat nebo konat turistické závody na atraktivních úsecích, jako je např.
Hamerský či Vavřinecký potok.
P.P.
Více
28. dub 2020 10:51 #5001 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na uvolňování mimořádných opatření díky příznivému vývoji epidemiologické situace zasíláme pravidla ke sportování na venkovních a vnitřních sportovištích. Nová opatření umožňují postupný návrat ke sportovní činnosti klubů, nyní je možné sportovat již v desetičlenných skupinách.

Venkovní sportoviště

Opatření od pátku 24. dubna povoluje sportování na venkovní sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných přístupných místech za těchto podmínek:

•nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
•společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
•nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vnitřní sportoviště

Opatření od pondělí 27. dubna povoluje přítomnost v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech za dodržení následujících pravidel:

•omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky,
•nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,
•vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
•zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, což znamená zvýšenou náročnost na zajištění desinfekčních prostředků a stanovení pravidel plnění této povinnosti (každý klient po své činnosti učiní sám, nebo bude zajišťovat personál,
•průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují (organizačně obdobně jako předchozí bod), - zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, tak aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě,
•klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, ideálně v místě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),
•prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
•používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, je tedy třeba zajistit cirkulaci vzduchu předepsaným způsobem, bez čehož nebude možné vnitřní sportoviště provozovat
•je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho (týká se kontaktních sportů),
•v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
•upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (jedná se o zajištění časového rozmezí mezi každými 2 lekcemi/tréninky)
Více
21. dub 2020 09:49 #5000 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vážení sportovní přátelé,

od 20.4.2020 vláda povolila venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Týká se pouze sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců zařazeních v resortních centrech, viz příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 17. dubna 2020 č. 420, bod č. 4. apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNRL63DX

Pro trénink profesionálních sportovců jsou stanovena tato pravidla:

•trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
•na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby realizačního týmu,
•mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
•sportovci během tréninku nejsou povinni mít ochranné prostředky dýchacích cest,
•nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
•na sportovišti bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
•nejsou využívány vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, sprchy apod.
•je možné zpřístupnit WC za zvýšených hygienických opatření v prostorách WC, max. 2 osoby v prostoru WC,
•po skončení tréninku bude prováděna dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Upozorňujeme, že toto uvolnění se však netýká amatérského, rekreačního či kondičního sportu. Sportování na venkovních sportovištích v rámci amatérského či rekreačního sportu je možné JEN dle podmínek usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020, č. 395, apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACRAV

S pozdravem
Plzeňská sportovní unie, z.s.
Více
09. dub 2020 09:55 #4994 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6
V Praze dne 8. 4. 2020

Věc: Aktualizace výkladového stanoviska v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 06. 04. 2020 č. 395

Vážení,
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 č. 395 (dále jen „Usnesení 395“) a jeho příloh č. 1 a 2 (Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví) si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.
Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu č. 1 Usnesení 395 (dále jen „Příloha č. 1“) je nadále zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu č. 2 Usnesení 395 (dále jen „Příloha č. 2“) pak upravuje zákaz volného pobytu osob na území ČR včetně výjimek z tohoto zákazu.
Ve vztahu k vnitřním sportovištím pak nadále trvá úplný zákaz jak pro veřejnost (viz Příloha č. 1 – čl. I, odst. 7, poslední odrážka) tak pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích (viz Příloha č. 2 – výjimka ze obecného zákazu pohybu osob je vztažena výhradně ke sportovištím venkovním).
Z obecného zákazu pohybu osob pak bylo vyňato sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, a to za současného splnění dalších podmínek, a to:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

Odůvodnění Přílohy č. 2 pak obsahuje orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat.
Z hlediska výše uvedených podmínek, které je nezbytné splnit v případě sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je nezbytné uvést následující. 2

Přes četné mediální výstupy je od povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest explicitně osvobozeno výhradně sportování na venkovních sportovištích, nikoliv tedy v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Nelze tedy automaticky dovodit, že sportující osoby nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest např. v případě jízdy na kole po pozemních komunikacích čí běhu po lesních cestách. V takových případech je nezbytné vycházet z dalších obecných omezení vydaných ze strany orgánů státní správy. V této otázce tedy není možné stanovit jednoznačný výklad a konkrétní případy je třeba posuzovat individuálně, což lze předpokládat i ze strany případných kontrol.
Z hlediska užívání ochranných prostředků dýchacích cest je tedy rozhodující definice venkovního sportoviště.
Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště ve smyslu Přílohy č. 2 měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko státních orgánů, zejména Národní sportovní agentury.
Dalším zavádějícím pojmem Přílohy č. 2 je „skupina společně sportujících osob“. Byť tento pojem může budit dojem, že se jedná o skupinu osob přesahující 2 osoby, které se věnují sportovní činnosti odděleně od ostatních osob, není tomu tak, a to s přihlédnutím k další textaci Přílohy č. 2. Pojem „skupina společně sportujících osob“ považuji v dané souvislosti za nadbytečný a možná i matoucí. Jak vyplývá z další textace Přílohy č. 2, je počet společně sportujících osob stanoven na 2 (s výjimkou členů společné domácnosti) s tím, že pro další posouzení je rozhodující odstup či oddělení překážkou. V případě sportovních aktivit typu tenis či nohejbal bude tzv. čtyřhra (2 osoby na každé straně hřiště, které jsou mezi sebou odděleny sítí) v souladu s Přílohou č. 2. Aby byl však zachován smysl mimořádného opatření, nemělo by docházet k výměnám členů sportovních dvojic.
Vzhledem k nejednoznačnosti výkladu Usnesení 395 a jeho příloh v souvislosti prezentovanými výroky představitelů státní správy doporučuji vyčkat výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.
V návaznosti na četné dotazy je pak samostatnou otázkou užívání WC v průběhu povolené sportovní činnosti na venkovních sportovištích. Jenou z podmínek dle Přílohy č. 2 je, že „nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky“.
Dle mého názoru je možné zpřístupnit WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to:
- zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC,
- max. 2 osoby v prostoru WC,
- povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (nevztahuje se na tyto prostory výjimka pro venkovní sportoviště, neboť je tím myšleno sportoviště v tom nejužším slova smyslu).

Ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny) by mohly být za dodržení výše popsaného režimu užívána rovněž, avšak doporučuji tak učinit pouze v případě nutnosti a za naprostého vyloučení možností případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
Závěrem doporučuji, aby v každé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, aby byl co nejvíce zachován smysl přijatých mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování jednotlivých situací bude ze strany orgánů státní správy bude značně individuální. 3

Závěry:
1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.
2. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze pouze za současného splnění stanovených podmínek.
3. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.
4. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát
Více
07. dub 2020 10:43 - 08. dub 2020 09:47 #4993 od Jirka
Jirka vytvořil/a téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Z přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020, kde jsou stanoveny podmínky pro využívání venkovních sportovišť.

Vybrané informace, které se týkají sportování:

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
•nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
•společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
•nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

•běhu,
•chůzi,
•cyklistice,
•gymnastice,
•venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
•jízdě na koni,
•golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
•tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
•lyžování a snowboardingu,
•vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
•sportovní střelbě,
•bojovým, silovým a úpolovým sportům,
•sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích. (Ha,ha,ha, už vidím stolní tenisty hrát pod širým nebem:)

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.
Poslední úprava: 08. dub 2020 09:47 od Jirka.
Moderátoři: JirkaBobikaBařka
Vygenerováno za 0.244 sekund

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd